Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Cysylltu

Ydych chi eisiau cysylltu ag adran benodol?

Angen newid manylion eich cofnod rhoddwr?

 

Ffôn
0800 252 266
Llun-Gwe (8am-8pm)
Sad (9am-1pm)

E-bost
donors@wales.nhs.uk

Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru

 

Ffôn
0800 371 502
Mon-Fri (9am-5pm)

E-bost
WBMDR@wales.nhs.uk

Ein nod yw darparu gwasanaeth o safon i chi amser.

Os ydym wedi disgyn islaw'r safonau hyn, mae gennych yr hawl i gwyno neu wneud cwyn ffurfiol. Ni fydd yn effeithio ar lefel y gwasanaeth rydych chi’n ei dderbyn.

...darllen mwy.

Ffôn
0800 252 266
Llun-Gwe (8am-8pm)
Sad (9am-1pm)

E-bost
donors@wales.nhs.uk

Communications team

 

Ffôn
01443 622189
Mon-Fri (9am-5pm)

E-bost
wbs.communications@wales.nhs.uk

Cysylltu

Methu dod o hyd i beth rydych chi'n chwilio amdano ar ein gwefan? Cysylltwch â ni drwy'r ffurflen ymholiadau isod, neu dewiswch yr adran yr hoffech chi gysylltu â hi o'n rhestr gollwng lawr.

Dylech gynnwys eich ID rhoddwr os yw'n bosibl neu fel arall, eich dyddiad geni a'r cod post sydd wedi'i gofrestru gyda ni.